Glasfryn

Fencing & Sawmill

Croeso i Glasfryn Fencing – lle mae ansawdd yn hollbwysig

Yn Glasfryn Fencing & Sawmill, mae pren wrth wraidd popeth a wnawn. Pren yw ein deunydd adeiladu mwyaf amlbwrpas a’r unig un sy’n wirioneddol adnewyddadwy. Mae pren yn werthfawr, ac rydym ni’n ei drin felly. Mae ansawdd wedi’i wreiddio yn ein systemau rheoli a chynhyrchu, yn ogystal â’n cynhyrchion pren.

Cysylltu â ni
Ein coed o ansawdd uchel wedi ei ddefnyddio i greu daliwr planhigion

Diogelu Ansawdd

Unwaith y bydd wedi'i beiriannu, mae’r holl bren yn cael ei adael i sychu yn yr aer i gynnwys lleithder o 28% neu lai....

Diogelu Ansawdd

Mwy o wybodaeth am ein proses trîn coed

Proses Drin

Gan ein bod yn cynaeafu o'n coetir ein hunain, gallwn gynnig gwasanaeth i'n cwsmeriaid sy’n llifio pren i ddarnau anarferol yn y coetir cyn....

Proses Drin

Ffensio o'r safon uchaf

Gwasanaethau

Gwybodaeth am yr ystod o wahanol wasanaethau rydym yn eu cynnig....

Gwasanaethau