Glasfryn

Fencing & Sawmill

Hafan > Gwasanaethau > Ffensio a Thirlunio

Ffensio a Thirlunio

Gallwn gyflenwi ffyn (stakes), hidlyddion, polion, ffensys fferm (ransh) a phren wedi'i lifio, y cyfan yn Tanalised®. Mae ffyn, hidlyddion a pholion baneri gyda rhisgl hefyd ar gael ar gyfer prosiectau ffensio dros dro, fel lledu ffyrdd ac adeiladu piblinellau newydd.
Mae paneli min main (featheredge), wedi’i lifio (waney lap), palisâd a phiced ar gael yn Tanalised® a heb unrhyw waith cynnal a chadw. Gellir gwneud y rhain i fesur hefyd. Gallwn gyflenwi pren cadw pridd mewn amrywiaeth o ddyluniadau gyda phegiau hyd amrywiol. Rydym ni hefyd yn stocio dewis eang o gynhyrchion weiren ansawdd uchel i ategu'r prennau hyn.

 

Crafion Rhisgl a Llwch Lli

Gellir cyflenwi crafion rhisgl a llwch lli mewn llwythi neu mewn bagiau ar gyfer garddwyr a thirlunwyr. Mae rhisgl ffres ar gael hefyd ar gyfer ardaloedd chwarae, ménage ceffylau a deunydd gorwedd anifeiliaid.

Mae pren ‘Tanalised’ wedi’i lifio ar gael mewn gwahanol feintiau a diamedr.