Glasfryn

Fencing & Sawmill

Polisi Preifatrwydd

Bydd eich enw a chyfeiriad os yn berthnasol wedi ei gadw ar y ffeil yn y swyddfa ni fyddwn yn pasio y wybodaeth ymlaen i unrhyw berson na busnes arall

Bydd taliad gyda cherdyn yn cael ei gadw ar ffeil fydd ddim yn cael ei gweld gan neb heblaw cyflogwyr y swyddfa

Bydd gwybodaeth sydd yma yn cael ei gadw am yr amser sydd i fod i gydymffurfio ar gyfraith